People

Professor Hiroyuki Ogata ogata@kuicr 0774-38-3274
Associate professor Hisashi Endo endo@scl 0774-38-3272
Assistant Professor Yusuke Okazaki okazaki@kuicr 0774-38-3296
Assistant Professor Hiroyuki Hikida hhikida@scl 0774-38-3273
Program-Specific Assistant Professor Russell Young Neches ryneches@scl 0774-38-3273
Meng Lingjie lingjie@kuicr 0774-38-3273
Program-Specific Researcher Takuya Sato
JSPS PD
takusato@scl 0774-38-3273
Jiang Siyu 0774-38-3273
Project Researcher Shiho Okuda 0774-38-3278
Yuki Yamagishi 0774-38-3278
Graduate Students Doctoral course Xia Jun jun@kuicr 0774-38-3273
Zhang Ruixuan
JSPS Research FellowshipDC
ruixuan@kuicr 0774-38-3273
Yang Qingwei
Japanese Government (MEXT) Scholar
qingwei@kuicr 0774-38-3273
Wu Junyi

SPRING Fellow

junyi@kuicr 0774-38-3273
Liu Wenwen
Japanese Government (MEXT) Scholar
wenwen@kuicr 0774-38-3273
Chen Jingjie jingjie@kuicr 0774-38-3273
Zhang Liwen liwen@kuicr 0774-38-3273
Graduate Students Master’s course Tomokazu Yamamoto tomokazu@kuicr 0774-38-3273
Zhao Hongda hongda@scl 0774-38-3273
Komei Nagasaka komei@scl 0774-38-3273
Saki Kikuya kikuya@scl 0774-38-3273
Wei Tang toui@scl 0774-38-3273
Hiroto Sasaki hsasaki@scl 0774-38-3273
Research Students Yu Zhaoxi​ 0774-38-3273
Shaanaav Daniel Shenbagan 0774-38-3273
Bachelor Students Naoki Honda 0774-38-3273
Nozawa Tomohito 0774-38-3273
System Engineers Kazutsugu Nishikawa nishikaw@scl 0774-38-3265
Koichi Ohkubo ohkubo@scl 0774-38-3265
Junji Fukumoto fukumoto@scl 0774-38-3265
Hideya Uehara uehara@scl 0774-38-3265

kuicr ==> kuicr.kyoto-u.ac.jp
scl ==> scl.kyoto-u.ac.jp
g ==> gmail.com